SÆBY HÅNDVÆRKERFORENING

- Socialt og fagligt netværk blandt håndværkere

Historie

Sæby Håndværkerforening er stiftet i 1881 , udskilt af Sæby borgerforening , og fik herefter selvstændigt virke under navnet: Sæby Håndværkerforening, Sæby sogn

I 1922 blev foreningen sammenlagt med Sæby Håndværker og Industriforening, og har til dato heddet : Sæby Håndværkerforening.

Gennem tiden har foreningen haft stor indflydelse på Sæby.

Både på byen og erhvervslivet.

Således opførte og ejede foreningen Teknisk Skole på Frederikshavnsvej, af de fleste måske bedre kendt under den senere anvendelse som Sæby Bibliotek.

Politisk havde foreningen tidligere stor indflydelse, idet de daværende sogneråd jo netop også bestod af div håndværksmestre og virksomhedsejere.

Fanemarcher, sommerfester, bankospil og julearrangementer var nogle af de aktiviteter der tidligere var faste traditioner.

Men med nutidens TV, computere og et tusindtalligt fritidstilbud er disse aktiviteter svundet ind og i dag erstatter socialt samvær i forskellige former tidligere tiders aktivitetsplan

Da den tidligere Tekniske Skole blev solgt til kommunen, blev salgssummen anvendt til køb af et sommerhus som foreningen stadig ejer.

 

Historieinteresserede kan læse mere om Sæby Håndværkerforening på Nordjyllands Kystmuseum, hvortil arkivalier fra foreningen er overdraget